Polovan
Jačina motora: 0,4/ 0,7 CAV
Max broj obrtaja: 700/1400
Proizvođač: Artiglio
Model: R 210